Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tạp chí của Trường Đại học Vinh

Ảnh trang chủ tạp chí

Vol. 47, 2A, 2018

Mục lục

Bài viết

EFFECT OF SODIUM NITROPRUSSIDE ON THE BIOCHEMICAL RESISTANCE OF MUNGBEAN TO COWPEA APHID Tóm tắt PDF
Mai Van Chung, Nguyen Dinh San, Le The Bien
CÁC TRITERPENOID TỪ QUẢ CÂY CÁCH THƯ OLDHAM (FISSISTIGMA OLDHAMII (HEMSL.) MERR.) Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Vo Cong Dung, Tran Dinh Thang
GIẢM DAO ĐỘNG LẮC LƯ CỦA CÁP CẦN CẨU BẰNG CÁCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘ CẢN CỦA BỘ GIẢM CHẤN BÁN CHỦ ĐỘNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Kiên, Lã Đức Việt, Nguyễn Bá Nghị, Nguyễn Thị Thanh Tùng
NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG TỔ HỢP ALGINAT/CHITOSAN/LOVASTATIN Tóm tắt PDF
Thạch Thi Lộc, Thái Hoàng, Lê Đức Giang, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Thị Thủy
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BERNOULLI ĐỂ KIỂM TRA HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ CÔNG SUẤT CỦA TURBINE GIÓ Tóm tắt PDF
Lưu Văn Phúc
NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO PHẢN HỒI PHÂN BỐ PHÁT XẠ VÙNG HỒNG NGOẠI GẦN ỨNG DỤNG BƠM LASER RẮN PHA TẠP YTTERBIUM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Phương
DI TRUYỀN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG HÌNH THÁI VÀ NÔNG SINH HỌC Ở CÂY VỪNG (Sesamum indicum L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tài Toàn, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Nguyễn Công Thành
ĐẶC ĐIỂM PHÂN MẢNH CẢNH QUAN RỪNG LƯU VỰC SÔNG LAM Tóm tắt PDF
Trần Thị Tuyến, Thái Thị Nhường, Lại Văn Mạnh