Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Thị Thúy

 • T. 55, S. 12 (2015) - Bài viết
  Thăm dò tác dụng điều trị gout của lá sa kê
  Tóm tắt
 • T. 56, S. 7 (2016) - Bài viết
  Phân lập flavonol glycosid và byzantionosid B từ lá sa kê (Artocarpus communis J. R. Forst. & G. Forst.)
  Tóm tắt
 • T. 56, S. 9 (2016) - Bài viết
  Một số hợp chất phân lập từ rễ cây ba kích (Morinda officinalis How.) trồng ở tỉnh Quảng Ninh
  Tóm tắt
 • T. 56, S. 10 (2016) - Bài viết
  Phân lập moracin M, dihydromyricetin và cucumegastigman I từ lá sa kê (Artocarpus communis J. R. Forst. & G. Forst.)
  Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861