Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Thị Thúy

  • T. 57, S. 5 (2017) - Bài viết
    Các hợp chất stilbenoid phân lập từ phân đoạn ethyl acetat phần trên mặt đất cây nho rừng (Vitis heyneana Roem.& Schult.)
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861