Chi tiết về Tác giả

An, Dương Phước

  • T. 52, S. 7 (2012) - Bài viết
    Sàng lọc một số dược liệu hướng tác dụng chống suy giảm trí nhớ trên mô hình thực nghiệm sử dụng trimethyltin trên chuột nhắt trắng
    Tóm tắt
  • T. 52, S. 9 (2012) - Bài viết
    Tác động kháng cholinesterase của ac-ti-sô, trà xanh và hương nhu tía liên quan đến khả năng chống suy giảm trí nhớ trên chuột nhắt trắng
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861