T. 53, S. 9 (2013)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu mô hình đánh giá hiệu quả tác dụng của các chất ma túy thông qua nồng độ dopamin dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro Tóm tắt
Phạm Thu Hà, Nguyễn Thành Hải, Guiard Bruno, Thái Nguyễn Hùng Thu 02-05
Tổng quan về nhóm hợp chất amid alkaloid phân lập được từ chi Piper L., họ Hồ tiêu (Piperaceae) Tóm tắt
Hoàng Việt Dũng, Đỗ Quyên, Nguyễn Minh Chính 06-10
Nghiên cứu bào chế viên nén acyclovir nổi - kết dính niêm mạc đường tiêu hoá Tóm tắt
Nguyễn Hồng Trang, Vũ Thị Thu Giang, Phạm Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hồng Nhung, Lê Văn Thanh 11-16
Nghiên cứu bào chế pellet gliclazid giải phóng kéo dài Tóm tắt
Nguyễn Hạnh Thủy, Nguyễn Ngọc Chiến 16-20
Thử nghiệm tương đương sinh học của hai chế phẩm có hoạt chất chlorpheniramin racemic Tóm tắt
Bùi Tùng Hiệp 21-24
Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu và giảm xơ vữa mạch máu của BBT trên thỏ thực nghiệm Tóm tắt
Vũ Thị Thuận, Trương Việt Bình, Mai Phương Thanh, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Phương Thanh 24-27
Mô phỏng mô hình gây suy giảm bạch cầu thực nghiệm trên chuột nhắt bằng phối hợp paclitaxel và carboplatin Tóm tắt
Lê Thị Xuân Linh, Hà Đức Cường, Nguyễn Đăng Thoại, Trần Mạnh Hùng 28-31
Định lượng đồng thời đường đơn - glucose, fructose và đường polyalcol - sorbitol, manitol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Hà Diệu Ly, Trịnh Hoàng Dương 32-36
Phân lập một số thành phần hóa học từ cây rau má ngọ (Polygonum perfoliatum L.) Tóm tắt
Nguyễn Văn Đậu, Đỗ Thị Mai, Đinh Như Chiến 36-39
Thành phần hóa học của cây thanh ngâm (Picria fel-terrae Lour.) Tóm tắt
Phương Thiện Thương, Trần Trọng Hải, Nguyễn Tiến Đạt, Lê Việt Dũng, Nguyễn Minh Khởi 39-44
Các tanshinon phân lập từ rễ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) di thực và trồng ở Việt Nam Tóm tắt
Phương Thiện Thương, Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Minh Khởi, Fumiaki Ito 44-48
Nghiên cứu bán tổng hợp troxerutin từ rutin Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Đình Luyện 49-53
Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 3-(4’’-nitrophenyl)-5-halogenoarylidenhydantoin Tóm tắt
Trịnh Văn Ninh, Hoàng Thu Trang, Vũ Trần Anh, Nguyễn Quang Đạt 53-58


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861