T. 53, S. 8 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tổng quan về phương pháp định lượng thuốc đa thành phần bằng kỹ thuật phổ tỷ đối phi đạo hàm Tóm tắt
Vũ Đặng Hoàng 02-06
Đánh giá tác dụng giảm đau và trung hòa acid của thuốc Vị quản khang trên thực nghiệm Tóm tắt
Vũ Minh Hoàn, Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Nhược Kim, Vũ Thị Ngọc Thanh 06-09
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời chất bảo quản natri benzoat và kali sorbat trong một số thực phẩm bằng HPLC Tóm tắt
Lê Thị Kim Chi, Trần Hữu Dũng 10-14
Phân lập và thiết lập chất chuẩn majonosid – R2 từ sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Tóm tắt
Lê Thị Hồng Vân, Lê Thị Mai Sương, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Đức Tuấn, Dương Hồng Tố Quyên, Hà Diệu Ly, Nguyễn Minh Đức 14-20
Bước đầu nghiên cứu điều chế chondroitin sulfat-peptid từ sụn họng bò Tóm tắt
Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Khánh Huy, Phan thị Phương Dung 20-25
Phân lập flavonoid trong lá actisô (Cynara scolymus L., Asteraceae) Tóm tắt
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phạm Đông Phương 25-30
Xây dựng quy trình phân tích đồng phân đối quang của omeprazol bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Lê Đình Chi, Thái Nguyễn Hùng Thu 30-35
Nghiên cứu điều chế kojic dipalmitat. Phần 1: Sàng lọc chủng Aspergillus oryzae và nghiên cứu điều kiện lên men thu nhận acid kojic Tóm tắt
Trương Phương, Trần Cát Đông, Nguyễn Tri Thành 35-41
Nghiên cứu tổng hợp 3,5-diiodo-L-thyronin từ L-tyrosin làm nguyên liệu tổng hợp hormon giáp trạng Tóm tắt
Nguyễn Văn Giang, Nguyễn thị Ngọc Hà, Nguyễn Văn Hân, Đào Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn Đình Luyện 41-45
Nghiên cứu chiết xuất acid shikimic từ đại hồi bằng nước kết hợp chưng cất tinh dầu. Phần 1: Giai đoạn chiết xuất Tóm tắt
Phùng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn văn Hân, Lưu Thị Quyên 45-50
Bào chế và đánh giá vi cầu poly (lactid-co-glycolid) chứa prednisolon acetat bằng kỹ thuật nhũ hóa qua màng Tóm tắt
Nguyễn Thạch Tùng, Yun-Seok Rhee 50-55


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861