T. 53, S. 6 (2013)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu kéo – đẩy Tóm tắt
Vũ Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Lan Phương, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Minh Huệ 02-06
Tác dụng gây độc tế bào ung thư của dịch chiết phân đoạn và các hợp chất polyoxygenated cyclohexen từ bù dẻ tía (Uvaria grandiflora) Tóm tắt
Hồ Việt Đức, Lê Thị Bích Hiền, Phan Văn Kiệm, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài 07-12
Nghiên cứu khả năng bảo vệ cơ quan tạo máu của dịch chiết tỏi đen Lý Sơn trên chuột bị chiếu xạ Tóm tắt
Vũ Bình Dương, Vũ Xuân Nghĩa, Phạm Xuân Phong 12-16
Ảnh hưởng của thuốc HL lên thời gian tiềm tàng và số cơn ho trong ho thực nghiệm ở chuột Tóm tắt
Tạ Văn Bình, Tạ Thanh Hà 16-18
Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc Khang bảo tử. Tóm tắt
Đoàn Minh Thụy, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Bích Thu 19-23
Điều tra tính đa dạng sinh học cây đại bi (Blumea balsamifera (L.) DC.) cho nguồn borneol ở miền Bắc Việt Nam Tóm tắt
Trần Thị Oanh, Trần Văn Ơn, Nghiêm Đức Trọng 23-27
Nghiên cứu thiết lập chất đối chiếu vinblastin sulfat Tóm tắt
Nguyễn Tường Vy, Mai Thanh Hà 27-33
Tổng hợp các dẫn xuất 3 vòng có chứa nhân imidazol Tóm tắt
Trương Ngọc Tuyền, Trần Hữu Dũng 34-37
Khảo sát hoạt tính kháng viêm của các dẫn chất quang hoạt cis-N-heptyl tetrahydro phthalazinon và cis-N-benzyl tetrahydro phthalazinon Tóm tắt
Chương Ngọc Nãi, Vũ Thị Thúy Hà, Đặng Văn Tịnh, Võ Phụng Nguyên, Nguyễn Đức Tuấn 38-41
Nghiên cứu tác dụng gây tiết IL-2 và TNFα của chế phẩm trinh nữ Crila in vitro Tóm tắt
Phạm Huy Cường, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Văn Đô, Phan Thị Phi Phi 42-47
Tổng hợp một số dẫn chất của isatin và thăm dò tác dụng sinh học Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Hải, Trần Viết Hùng, Lê Văn Mạnh 47-53
Ảnh hưởng của cao Kháng mẫn thông tỵ lên hình thái mô bệnh học gan, thận và chức năng thận ở thỏ Tóm tắt
Tạ Văn Bình, Hoàng Minh Chung 53-55
Tổng hợp ambroxol acefyllinat từ theophyllin và trans-4-aminocyclohexanol trong phòng thí nghiệm Tóm tắt
Trương Ngọc Tuyền, Huỳnh Nguyễn Đông Oanh 56-60
Đánh giá độc tính bán trường diễn của cắn dịch chiết ethylacetat câu kỷ tử Tóm tắt
Đỗ Thị Nguyệt Quế, Trần Thị Oanh, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương 60-63
Tác dụng chống viêm của ngũ gia bì gai Acanthopanax trifoliatus thông qua con đường ức chế sự hoạt động của NF-B trên đại thực bào Raw 264.7 Tóm tắt
Nguyễn Thị Bích Thu, Đào Trọng Tuấn 64-67


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861