T. 51, S. 7 (2011)

Mục lục

Bài viết

Xây dựng mô hình phân phối thuốc theo tiêu chuẩn hoá áp dụng tại Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang Tóm tắt
Nguyễn Văn Sinh, Từ Minh Koóng 02-06
Nhận thức của người dân thành phố Đà Nẵng về việc mua, sử dụng tân dược Tóm tắt
Ngô Thị Thu Hằng, Đặng Văn Mỹ 07-11
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị viêm gan mạn tính của chè tan Anganic theo y học cổ truyền Tóm tắt
Nguyễn Xuân Khu 12-15
Nghiên cứu độc tính di truyền qua các thế hệ của rễ bá bệnh (Eurycoma longifolia J.) trên động vật thực nghiệm Tóm tắt
Dương Thị Ly Hương, Lê Thị Hoa, Trần Thị Giáng Hương, Trần Đức Phấn 16-19
Phân lập và xác định cấu trúc của adynerin, acid betulinic và betulin từ lá trúc đào Tóm tắt
Lê Anh Hào, Nguyễn Tiến Vững 19-22
Nghiên cứu thiết lập một số chất chuẩn có nguồn gốc từ dược liệu để sử dụng trong kiểm nghiệm thuốc Tóm tắt
Hoàng Thị Tuyết Nhung, Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Thị Kim Thanh, Trần Thị Hồng Anh 22-25
Nghiên cứu bào chế viên nén gliclazid giải phóng kéo dài Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Chiến, Hồ Thị Tú 26-28
Phân lập và xác định cấu trúc catechin và quercituron từ cây tầm gửi – Taxillus chinensis (DC) Dans. sống trên cây gạo Tóm tắt
Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ, Phan Văn Kiệm 29-31
Nghiên cứu ảnh hưởng của thông mạch sơ lạc hoàn đến tình trạng chung và chức năng tạo máu trên thỏ thực nghiệm Tóm tắt
Ngô Quỳnh Hoa, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, Đỗ Thị Phương 32-35
Phân lập và xác định cấu trúc trans-phytol và α-tocopherolquinon từ cây tầm gửi (Taxillus chinensis (DC) Dans. sống trên cây gạo Tóm tắt
Phạm Thanh Kỳ, Vũ Xuân Giang, Phan Văn Kiệm 36-39
Nghiên cứu xây dựng công thức hỗn dịch nano piroxicam Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Long 39-42
Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của cao lỏng thân thống trục ứ lên các chỉ số huyết học trên thực nghiệm Tóm tắt
Trần Thái Hà, Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Nhược Kim, Phạm Thị Vân Anh 43-47
Nghiên cứu tổng hợp nevirapin (NVP) làm thuốc điều trị HIV/AIDS Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Hải, Nguyễn Quang Đạt, Trần Viết Hùng, Vũ Trần Anh, Hoàng Thu Trang, Hoàng Thị Phương Thuý, Nguyễn Thị Minh Huệ, Đặng Thị Bích Tâm, Trần Thị Bích Vân, Trần Việt Hùng 47-55
Tổng hợp N1-(benzo[d]thiazol-2-yl)-N6-hydroxyadipamid và dẫn chất hướng ức chế histon deacetylase Tóm tắt
Đào Thị Kim Oanh, Sang-bae Han, Hoàng Văn Hải, Trần Văn Nam, Văn Thị Mỹ Huệ, Nguyễn Hải Nam 55-59


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861