T. 51, S. 3 (2011)

Mục lục

Bài viết

Vai trò của hội đồng thuốc và điều trị trong hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện Tóm tắt
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Trung Nghĩa 02-04
Giới thiệu mô hình nghiên cứu hành vi tình dục ở chuột cống thực nghiệm Tóm tắt
Dương Thị Ly Hương, Nguyễn Trần Giáng Hương, Trần Đức Phấn 05-10
Ảnh hưởng của các phối hợp từ dược liệu trên nồng độ của acetaldehyd trong máu toàn phần Tóm tắt
Ngô Ngọc Anh Thư, Nguyễn Ngọc Khôi 10-14
Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch thuốc HL lên chức năng gan, thận trên thỏ thực nghiệm Tóm tắt
Hoàng Minh Chung, Tạ Văn Bình, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, Phạm Thị Vân Anh 14-17
Các hợp chất phenylpropanoid glucosid phân lập từ rễ cây bạch đồng nữ (Clerodendrum philipinum Schauer, var. simplex Mold.) Tóm tắt
Hà Vân Oanh, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thái An, Tạ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiệm 18-23
Hoạt tính gây độc tế bào của các ent-kauran diterpenoid từ cây thuốc khổ sâm Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep., Euphorbiaceae) Tóm tắt
Phan Minh Giang, Phan Tống Sơn 24-27
Góp phần nghiên cứu nicotiflorin trong cây chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume) Tóm tắt
Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hồng Hương 27-31
Nghiên cứu điều chế natri risedronat. Phần 1 - Điều chế acid 3-pyridylacetic hydroclorid Tóm tắt
Trương Phương, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Anh Tuấn 31-37
Phân lập và xác định cấu trúc quercitrin và afzelin từ cây tầm gửi - Taxillus chinensis (DC) Dans. - sống trên cây gạo Tóm tắt
Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ, Phan Văn Kiệm 37-40
Xây dựng quy trình chiết xuất và phương pháp định lượng stigmasterol trong thân rễ cây ráy (Alocasia odora (Roxb.) C. Koch) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Trần Hữu Dũng, Trương Ngọc Tuyền 41-45
Nghiên cứu định lượng apigenin trong cúc hoa vàng (Flos Chrysanthemi indici) bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Nguyễn Trọng Điệp, Đào Văn Đôn, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Chính, Đoàn Cao Sơn 45-48
Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của cao hắc phụ, cao bạch phụ, cao khô phụ tử tới tình trạng chung và chức năng tạo máu trên động vật thực nghiệm Tóm tắt
Bùi Hồng Cường, Nguyễn Trọng Thông 49-54


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861