T. 51, S. 1 (2011)

Mục lục

Bài viết

Mức phân bổ quỹ khám chữa bệnh trong thanh toán bảo hiểm y tế Tóm tắt
Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Mạnh Hùng 02-04
Hiệu quả can thiệp quản lý nguồn gốc và chất lượng thuốc kháng sinh trong hệ thống phân phối lẻ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang Tóm tắt
Nguyễn Văn Sinh, Từ Minh Koóng 05-06
Nghiêu cứu bào chế vi nang vitamin E Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Chiến, Trương Anh Tú 06-10
Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ thường sử dụng trên rau bằng phương pháp sắc ký khí với đầu dò ion hóa ngọn lửa phosphor - nitrogen Tóm tắt
Trương Quốc Kỳ, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức Tiến, Nguyễn Đức Tuấn 10-16
Xây dựng quy trình định lượng 3-(2-cloropyridin-3-yl)-2-methyl-4(3h)-quinazolinon trong huyết tương thỏ bằng phương pháp LC-MS/MS Tóm tắt
Huỳnh Ngọc Duy, Nguyễn Ngọc Vinh 16-19
Định lượng cefuroxim trong huyết thanh người bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Dương Thị Kim Trinh, Trịnh Thị Thu Loan 19-23
Tác động trên Staphylococcus aureus đề kháng methicillin của một số flavonoid riêng rẽ và phối hợp với ciprofloxacin Tóm tắt
Trần Thị Kim Thoa, Đỗ Tường Hạ, Nguyễn Thị Cẩm Vi, Trần Cát Đông, Trần Thành Đạo 23-28
Triển khai mô hình gây tăng acid uric máu cấp trên chuột thực nghiệm và áp dụng nghiên cứu tác dụng của hy thiêm thảo Tóm tắt
Nguyễn Thuỳ Dương, Đào Thị Vui, Vũ Thị Trâm, Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Minh Khởi 28-32
Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của chế phẩm Alfacef 1g Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Hoàng Thu Trang, Bùi Tùng Hiệp 32-35
Nghiên cứu khả năng kháng vi sinh vật của các chủng vi khuẩn cộng sinh với tuyến trùng kí sinh gây bệnh côn trùng Steinernema sp. TĐ3 phân lập từ Tam Đảo, Vĩnh Phúc Tóm tắt
Hoàng Thị Bích, Nguyễn Thị Phương, Phạm Ngọc Tuyên, Lê Thị Mai Linh, Phan Kế Long 36-40
Khảo sát tinh dầu húng cây (Mentha arvensis Linn. var. javanica Hook.) Tóm tắt
Phan Thị Thu Hà, Lê Ngọc Thạch 40-44
Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất -lactam làm tiền chất để bán tổng hợp paclitaxel Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Ngọc Vinh, Vương Chí Hùng 44-47
Nghiên cứu thử độc tính trường diễn của thuốc đông dược Tiêu u thông tiểu được bào chế dạng viên nén bao phim Tóm tắt
Nguyễn Văn Yên 48-51


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861