T. 52, S. 11 (2012)

Mục lục

Bài viết

Hiệu quả của giải pháp kê đơn điện tử trong công tác quản lý sử dụng thuốc Tóm tắt
Huỳnh Hiền Trung, Nguyễn Thị Thuý Hà, Đặng Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thanh Bình 02-05
Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế hệ trị liệu qua da chứa scopolamin Tóm tắt
Vũ Thị Huỳnh Hân, Nguyễn Thiện Hải, Lê Hậu, Lê Quan Nghiệm 06-09
Nghiên cứu hiệu quả tác dụng của morphin trên nồng độ dopamin và serotonin dựa vào kĩ thuật thẩm tách micro Tóm tắt
Nguyễn Thành Hải, Bruno Guiard, Phạm Thu Hà, Thái Nguyễn Hùng Thu 09-12
Mô hình 3D-pharmacophore của chất ức chế kênh ion kali hERG Tóm tắt
Thái Khắc Minh, Bùi Thuý Vi, Đoàn Cao Sơn 13-17
Xác định hàm lượng một số flavonoid trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Nguyễn Tường Vy, Cao Công Khanh 17-21
Nghiên cứu chiết xuất, tinh chế paclitaxel từ sinh khối tế bào thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) Tóm tắt
Vũ Bình Dương, Trịnh Nam Trung 22-25
Độc tính tế bào in vitro và sự cảm ứng apoptosis trên dòng tế bào ung thư của alkaloid chiết tách từ bình vôi lá nhỏ (Stephania pierrei Diels.) Tóm tắt
Bùi Thế Vinh, Hiroaki Sakurai, Ikuo Saiki, Trần Công Luận 26-29
Xây dựng quy trình định lượng arsen trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ Tóm tắt
Nguyễn THị Thanh Thuỷ, Trần Thị Tường Linh, Đặng Văn Giáp 29-32
Phân lập định tên và đánh giá hoạt tính sinh học của một số chủng nấm lớn phân lập từ vườn quốc gia Cát Bà – Hải Phòng Tóm tắt
Vũ Đình Giáp, Đỗ Hữu Nghị, Trần Thị Hồng Hà, Trần Thị Như Hằng, Lê Mai Hương, Martin Hofrichter 33-37
Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5-(3’-clorobenzyliden)hydantoin và dẫn chất base Mannich Tóm tắt
Đỗ Thị Thu Hằng, Vũ Trần Anh 37-40
Nghiên cứu điều chế các kháng sinh nhóm nitroimidazol. Phần 1: Điều chế 2-methyl-5-nitroimidazol Tóm tắt
Trương Phương, Trần Nguyễn Quang Minh 41-46
Nghiên cứu tổng hợp (S)-methyl 2-amino-2-(2-clorophenyl)acetat – nguyên liệu quan trọng trong tổng hợp (S)-clopidogrel Tóm tắt
Hồ Lệ Trúc Hà, Phạm Thuỳ Trang, Trương Ngọc Tuyển 47-50
Kết quả nghiên cứu về thực vật học loài móc mèo ở Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Tóm tắt
Nguyễn Thị Xuân Diệu, Vương Văn Ảnh 51-53
Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm chất lượng các dẫn chất quang hoạt cis-N-heptyl tetrahydro phthalazinon và cis-N-benzyl tetrahydro phthalazinon có tác dụng kháng viêm Tóm tắt
Chương Ngọc Nãi, Trần Quốc Duy, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn 54-58


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861