T. 52, S. 8 (2012)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu đích tác dụng của escitalopram trong điều trị trầm cảm dựa vào kĩ thuật thẩm tách micro và mô hình đột biến gen Tóm tắt
Nguyễn Thành Hải, Gardier Alain, Thái Nguyễn Hùng Thu 02-05
Nghiên cứu bào chế piroxicam nano bằng phương pháp kết tinh Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Trường Sơn 05-09
Nghiên cứu ứng dụng cốt thân nước HPMC bào chế viên metformin giải phóng kéo dài Tóm tắt
Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Xuân Đình, Phạm Thị Minh Huệ, Nguyễn Thanh Hải 10-13
Nghiên cứu hiệu quả ghép tế bào gốc trung mô tách từ màng dây rốn người trên vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm Tóm tắt
Đinh Văn Hân, Phan Minh Hoàng, Lương Quang Anh 14-18
Nghiên cứu sử dụng methyl jasmonat làm chất kích thích sinh tổng hợp paclitaxel trong nuôi cấy sinh khối tế bào thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) Tóm tắt
Vũ Bình Dương, Đào Văn Đôn 18-22
Nghiên cứu dược động học đường tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch của glycyl funtumin (Aslem) trên người tình nguyện khoẻ mạnh Tóm tắt
Tạ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền Trâm, Phùng Thị Vinh, Đào Kim Chi 22-28
Nghiên cứu ảnh hưởng của HPmax đến thể trạng chung và chức năng tạo máu trên thỏ thực nghiệm Tóm tắt
Phạm Bá Tuyến, Nguyễn Trọng Thông, Đỗ Thị Phương, Vũ Thị Ngọc Thanh 28-32
Các hợp chất megastigman và lignan phân lập từ lá cây bùm bụp bông to Mallotus macrostachyus (Miq.) Muell.-Arg Tóm tắt
Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Phương Thảo, Phan Thị Thanh Hương, Nguyễn Xuân Cường, Ninh Thị Ngọc, Vũ Anh Tú, Lê Đức Đạt, Châu Ngọc Điệp, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh 33-37
Thành phần hóa học, độc tính cấp và tác dụng độc trên tế bào ung thư của cây dầu giun (Chenopodium ambrosioides L.) ở Việt Nam Tóm tắt
Bùi Hồng Cường, Nguyễn Thị Nga 37-43
Nghiên cứu điều chế thuốc trị loãng xương natri alendronat Tóm tắt
Trương Phương, Nguyễn Anh Duy, Lý Xuân Vạn Tú 43-50
Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của 2,4-imidazolidindion Tóm tắt
Trương Ngọc Tuyền, Trần Hữu Dũng 50-54
Nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng tới kích thước liposom doxorubicin và hiệu suất dược chất được liposom hóa Tóm tắt
Khánh Thị Nhi, Nguyễn Chí Đức Anh, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Thị Minh Huệ 55-58


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861