Tạp chí Dược học, T. 59, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ba hợp chất flavonoid phân lập từ phân đoạn dịch chiết ethylacetat của lá cây khôi đốm (Sanchezia nobillis Hook.f.)

Bùi Thị Xuân, Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Hồng, Trần Minh Ngọc

Tóm tắt


Khôi đốm có tên khoa học là Sanchezia nobillis Hook.f., họ Ô rô Acanthaceae. Ở Việt Nam, chi Sanchezia có ở một số tỉnh như: Tuyên Quang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên. Trên thế giới, chi này phân bố ở khu vực Địa Trung Hải, Ấn Độ, Châu Phi, Châu Úc, Mỹ và một số nước Đông Nam Á. Hầu hết các loài đã có từ lâu năm ở rừng mưa nhiệt đới miền Trung và Nam Mỹ (Ecuador). Khôi đốm được sử dụng trong y học cổ truyền để chữa bệnh viêm dạ dày. Về thành phần hóa học của loài cây này mới có một số công bố cho thấy, cây có chứa một số nhóm chất như: flavonoid, glycosid, carbohydrat, alcaloid, steroid, phenolic, saponin và tannin. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học góp phần bổ sung thêm dữ liệu về cây khôi đốm, từ đó có định hướng nghiên cứu tác dụng sinh học của cây này.

            Nguyên liệu

            Lá cây khôi đốm được thu hái vào tháng 1/2018 tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Được lưu tại Phòng Tiêu bản, Khoa Tài nguyên Cây thuốc, Viện Dược liệu (số hiệu tiêu bản: DL-150118).

            Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp chiết xuất và phân lập.

            Kết luận

            Từ lá cây khôi đốm thu hái ở tỉnh Nam Định, được chiết bằng dung môi ethanol và bằng phương pháp sắc ký cột đã phân lập được 3 hợp chất. Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được thông qua kết quả đo góc quay cực riêng, phổ khối, phổ cộng hưởng hạt nhân và so sánh với các dữ liệu công bố của các hợp chất liên quan. Ba hợp chất phân lập được xác định cấu trúc là: Kaempferol 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1®2)-β-D-glucopyranoside]-7-O-α-L-rhamnopyranosid  (1);  Quercetin-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1-6)-β-D-glucopyranosid    (2); Epicatechin (3). Các hợp chất này lần đầu tiên phân lập được từ lá cây khôi đốm    Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861