Tạp chí Dược học, T. 58, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các hợp chất xanthon phân lập từ keo ong dú (Lisotrigona furva Engel)

Hà Thị Thoa, Hoàng Thị Vân, Vũ Thị Kim Oanh, Diệp Thị Lan Phương, Nguyễn Quỳnh Chi, Lê nguyễn Thành

Tóm tắt


Các loài ong dú ở Việt Nam thuộc 2 chi TrigonaLisotrigona. Hiện nay mới chỉ có nghiên cứu về thành phần hóa học của keo ong dú Trigona minor ở Bến Tre. Nguyễn Xuân Hải và CS. đã phân lập được 5 hợp chất mới thuộc lớp chất cycloartan triterpen từ dịch chiết n-hexan. Một số hợp chất phân lập thể hiện hoạt tính chống ung thư trên tế bào ung thư tuyến tụy PANC-1.

Bài báo này báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của keo ong dú Lisotrigona furva thu tại Bình Định.

Nguyên liệu

Keo ong dú thu tại nhà nuôi ong ở Hoài Ân, Bình Định vào tháng 7/2017, được xác định tên khoa học là Lisotrigona furva Engel, tông Meliponini.

Phương pháp nghiên cứu

- Chiết xuất và phân lập: Ngâm chiết với EtOH 90% ở nhiệt độ phòng. Phân tách các chất bằng sắc ký cột.

- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập: Bằng phổ MS, 1H-NMR, 13C-NMR.

Kết quả

Từ dịch chiết keo ong dú (Lisotrigona furva), 3 hợp chất xanthon 9-hydroxycalabaxanthon (1), cochinchinon I (2) và cochinchinon J (3) đã được phân lập và xác định cấu trúc. Đây là báo cáo đầu tiên về phân lập hợp chất từ keo ong dú Lisotrigona ở Việt Nam. Các hợp chất này đều được phân lập lần đầu từ keo ong dú.    Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861