Tạp chí Dược học, T. 57, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bán tổng hợp và đánh giá tác động ức chế enzym lipase tụy in vitro của một số dẫn chất quercetin

Trần Thế Huân, Trần Hoàng Phi Yến

Tóm tắt


Ức chế enzym lipase của tuyến tụy là một trong những hướng nghiên cứu xác định các tác nhân tiềm năng trong điều trị béo phì.           Quercetin là một flavonoid đã được nghiên cứu nhiều, rất có tiềm năng trong hướng nghiên cứu các chất ức chế enzym lipase. Đồng thời, vì có nguồn gốc tự nhiên, quercetin đã được chứng minh là khá an toàn khi sử dụng trên cơ thể người. Chính vì vậy, tiến hành nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn chất từ quercetin để tạo ra các dẫn chất mới với mục đích cải thiện hoạt tính ức chế enzym lipase tụy.

Nguyên liệu

Quercetin và hóa chất khác.

Phương pháp nghiên cứu

- Tổng hợp: Thực hiện phản ứng ester hóa, ether hóa và aminoalkyl hóa.

- Thử hoạt tính ức chế enzym lipase tụy.

Kết quả

Từ quercetin, đề tài đã tiến hành bán tổng hợp được 8 dẫn chất thông qua các phản ứng ester hóa, ether hóa và aminoalkyl hóa.Các dẫn chất tổng hợp được xác định các thông số lý hóa và chứng minh cấu trúc bằng các loại phổ MS, IR, 1H-NMR và 13C-NMR. Toàn bộ các dẫn chất được thử hoạt tính ức chế enzym lipase tụy in vitro bằng phương pháp đo quang, sử dụng enzym lipase tụy lợn với cơ chất p-nitrophenyl palmitat. Kết quả cho thấy, mặc dù hoạt tính thấp hơn chất đối chiếu orlistat, các dẫn chất thu được có sự cải thiện về hoạt tính so với nguyên liệu quercetin ban đầu. Trong đó, dẫn chất 7 là dẫn chất ethoxy hóa, có hoạt tính tốt nhất với giá trị IC50 là 37,90 µM. Kết quả nghiên cứu này giúp định hướng cho quá trình nghiên cứu tiếp theo, tập trung vào bán tổng hợp các dẫn chất theo hướng ether hóa.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861