Tạp chí Dược học, T. 57, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của glycyl-funtumin lên mức độ phiên mã gen survivin trên dòng tế bào BT474

Đỗ Hồng Quảng

Tóm tắt


Survivin thuộc họ những protein có khả năng ức chế sự chết theo chương trình của tế bào (IAP). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh survivin được tăng cường biểu hiện trên hầu hết các tế bào u nhưng chỉ biểu hiện rất ít ở các tế bào lành đã biệt hóa. Glycin-funtumin đã được GS. Tôn Thất Tùng sử dụng trong điều trị bổ trợ ung thư gan tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 1973. Từ đó, các nghiên cứu về độc tính, tác dụng dược lý, cơ chế tác dụng cũng như các thử nghiệm theo dõi phản ứng bất lợi, hiệu quả điều trị trên bệnh nhân ung thư vú, ung thư phổi và ung thư đường tiêu hóa đã và đang được triển khai. Để làm rõ hơn cơ chế tác dụng ức chế tế bào ung thư của glycyl-funtumin và mối quan hệ của glycyl-funtumin với survivin, tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: Xác định mức độ phiên mã mARN survivin trên dòng tế bào này với sự có mặt của glycyl-funtumin trong môi trường nuôi cấy.

Phương pháp nghiên cứu

 - Nguyên tắc: Sau khi nuôi cấy tế bào BT474 trong môi trường có mặt glycyl-funtumin, tiến hành tách chiết mARN tổng số rồi đánh giá mức độ phiên mã của gen survivin dưới ảnh hưởng của glycyl-funtumin bằng phương pháp RT-PCR.

- Quy trình: Nuôi cấy dòng tế bào BT474 trong môi trường thử và chứng; Tách chiết ARN; Xác định nồng độ và độ tinh sạch của mẫu ARN tách chiết được bằng phổ hấp thụ;  Xác định mức độ phiên mã của gen survivin bằng phương pháp RT-realtime PCR một bước;

- Xử lý số liệu: Phần mềm SPSS 16.0.

Kết luận

            Glycyl-funtumin ở nồng độ 6 μg/mL trong 24 giờ có khả năng ức chế sự phiên mã gen survivin khoảng 40% (p < 0,01) trên dòng tế bào ung thư vú BT474, điều này gợi mở giả thuyết về cơ chế antisurvivin của glycyl-funtumin (Aslem).


 
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861