Tạp chí Dược học, T. 55, S. 11 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến lược mới trong việc biểu hiện erythropoietin (EPO) trên dòng tế bào CHO-DG44 bằng vector tricistronic

Nguyễn Ánh Xuân, Lao Đức Thuận, Doãn Ngọc Hải, Đỗ Minh Sĩ

Tóm tắt


Erythropoietin (EPO), một nhân tố tăng trưởng kích thích tạo hồng cầu, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc chứng suy thận hoặc chứng thiếu máu trầm trọng. EPO đóng vai trò quan trọng trong sự tăng sinh và biệt hóa của các tế bào tiền thân hồng cầu trong tủy xương. EPO tái tổ hợp có hoạt tính sinh học tương tự như EPO nội sinh. Nghiên cứu này đưa ra một chiến lược mới cho việc tạo dòng tế bào biểu hiện ổn định protein EPO tái tổ hợp. Hệ thống vector tricistronic gồm gen mục tiêu, gen GFP (tạo thuận lợi cho việc rút ngắn thời gian tạo dòng và tăng khả năng chọn lọc dòng tế bào tốt nhất) và gen DHFR (dùng chọn lọc trên dòng tế bào khuyết dưỡng DHFR CHO-DG44). Bước tiếp theo của nghiên cứu là loại bỏ gen GFP bằng phương pháp tái tổ hợp sau khi chọn được tế bào đơn dòng biểu hiện protein mục tiêu tốt nhất. Quá trình này sẽ giúp giảm hay loại bỏ sự biểu hiện của GFP.

Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế vector.

- Quy trình chuyển gen.

- Chọn lọc và tạo dòng tế bào CHO-DG44 biểu hiện EPO tái tổ hợp.

- Nuôi cấy tăng sinh tế bào sản xuất EPO tái tổ hợp trên quy mô thử nghiệm.

            Kết luận

            Đã nghiên cứu và phát triển thành công dòng tế bào CHO-DG44 biểu hiện ổn định protein EPO tái tổ hợp với hiệu suất  đạt 902,6 ±19,96 mg/mL. Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy EPO tái tổ hợp được tạo ra trong nghiên cứu này có trọng lượng phân tử, tỉ lệ isoform, cấu trúc peptide tương tự EPO chuẩn quốc tế theo dược điển Châu Âu (EP 7.0). Ngoài ra, hoạt tính sinh học của EPO đạt 112.545 IU/mg, tương đương với EPO chuẩn quốc tế WHO (3rd WHO International Standard for Erythropoietin).
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861