Tạp chí Dược học, T. 55, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ba hợp chất phenolic glycosid phân lập được từ thân rễ của cây sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) thu hái tại Tây Nguyên

Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Tuyển, Phương Thiện Thương, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Khiêm, Vũ Duy Hồng

Tóm tắt


 Cây sâm cau có tên khoa học là Curculigo orchioides Gaertn. thuộc họ Tỏi voi lùn (Hypoxidaceae). Sâm cau là cây thân cỏ, mọc hoang ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên ở nước ta. Theo kinh nghiệm dân gian, người dân thường sử dụng thân rễ sâm cau để điều trị các bệnh liệt dương, đau lưng, viêm khớp, viêm thận, vàng da, vô sinh. Mặc dù đã được sử dụng từ lâu trong dân gian nhưng cho đến nay các nghiên cứu về thành phần hóa học của cây sâm cau ở Việt Nam vẫn còn rất ít. Do đó, để có thêm cơ sở khoa học cho việc sử dụng sâm cau trong y học, tiến hành nghiên cứu, chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất từ loài này. Bài báo trình bày kết quả phân lập và xác định ba hợp chất phenolic glycosid từ thân rễ của cây sâm cau C. orchioides thu hái ở hai tỉnh Tây Nguyên (Đắc Lắc và Kon Tum).

Phương pháp nghiên cứu

- Chiết xuất và phân lập các hợp chất.

- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được

Kết luận

            Ba hợp chất được phân lập từ cắn phân đoạn ethyl acetat thân rễ của cây sâm cau (Curculigo orchioides) thu hái tại hai Tây Nguyên. Dựa vào các dữ kiện phổ và so sánh với những tài liệu đã công bố, các hợp chất này được xác định là các phenolic glycosid, gồmorcinolglucosid (1),orcinol-1-O-(6′-O-acetyl)-α-D-glucopyranosid (2), curculigoside(3). Hợp chất số 2là hợp chất mới phân lập được từ tự nhiên.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861