Tạp chí Dược học, T. 55, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiết tách lumbrokinase dược dụng từ loài giun quế (Perionyx excavatus) và đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự ổn định hoạt của enzym

Nguyễn Văn Rư

Tóm tắt


 Lumbrokinase là một loại serin endopeptidase (EC.3.4.21) có khối lượng phân tử 25 đến 32 kDa, tìm thấy từ loài giun quế có tên khoa học là Perionyx excavatus, thuộc họ Megascocidae. Enzym này đã được chứng minh là có tác dụng tiêu cục máu đông in vitroin vivo, vì vậy nó có thể được sử dụng trong điều trị tình trạng huyết khối. Tuy nhiên, để khai thác nguồn giun quế nuôi công nghiệp đang rất phát triển ở các trang trại tại Việt Nam và có thể tạo ra một lượng chế phẩm enzym đủ lớn và đủ chất lượng để dùng trong y học cần có những khảo sát thực tế về thông số kỹ thuật hữu ích và các đặc tính cụ thể của chế phẩm enzym này. Đặc biệt, việc xây dựng một quy trình kỹ thuật có thể triển khai trong thực tế ở quy mô bán công nghiệp là cần thiết. Vì vậy, tiến hành đề tài với mục tiêu khảo sát và xây dựng quy trình kỹ thuật tinh sạch được lumbrokinase tách chiết từ giun quế có thể sản xuất ở điều kiện của nước ta hiện nay và đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan đến độ ổn định của chế phẩm thuốc dạng uống.

Nguyên liệu

Loài giun quế (Perionyx excavatus) được thu mua từ Trại Nuôi giun ở Sóc Sơn, Hà Nội trong dịp tháng 3 - 5 năm.

Phương pháp nghiên cứu

            - Chiết tách tạo chế phẩm enzym: Thiết kế nghiên cứu dựa trên cơ sở quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa các thông số kỹ thuật.

- Định lượng protein: Sử dụng phương pháp đo quang với thuốc thử Gornal.

- Xác định hoạt độ protease (HđP) của lumbrokinase theo USP 30 - NF 25.

            Kết luận

            Quy trình tinh sạch lumbrokinase từ dịch enzym của loài giun quế (Perionyx excavates) theo phương pháp kết tủa phân đoạn bằng ethanol 50 % , 80 % và sắc kí lọc gel- sephadex G75 đã được xây dựng. Đã xác định được hoạt độ enzym của chế phẩm và khảo sát được một số đặc tính sinh học và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính enzym như nhiệt độ, pH, các ion kim loại, đặc biệt là khả năng hòa tan cục máu đông và fibrin in vitro.

            Đã tạo được bột đông khô lumbrokinase có hoạt độ protease 30,60 IU/mg dùng để làm nguyên liệu sản xuất enzym làm thuốc.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861