Tạp chí Dược học, T. 53, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách xác định liều ED50 (tiếp theo)

Đỗ Trung Đàm

Tóm tắt


Bài báo tiếp theo số 443, tháng 3/2013. Nội dung trình bày gồm có:

Hoàn thiện ví dụ 3:

+ Xác định ED50 bằng đồ thị trên giấy kẻ milimet.

+ Xác định ED50 bằng đồ thị trên giấy logarit-probit.

+ Xác định ED50 bằng Excel.

Khuyến cáo của tác giả về cách tính ED50:

+ Nên xác định ED50 bằng giấy logarit-probit của Litchfield-Wilcoxon. Nhược điểm duy nhất là phải có giấy logarit-probit, thì tài liệu này đã cung cấp mẫu, chỉ cần chụp lại để dùng, vì cách xác định này có rất nhiều ưu điểm: Kết quả tính tương đối chính xác, cách tính rất dễ dàng,...

+ Phương pháp kinh điển là phương pháp thứ nhất (tiến hành như xác định LD50), nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn, và kết quả cũng không chính xác hơn phương pháp dùng giấy kẻ logarit-probit, nếu chỉ muốn xác định ED50. Nếu có điều kiện, cũng nên xác định thêm bằng phương pháp Excel trên máy vi tính, rồi kiểm tra kết quả của 2 phương pháp. Nếu 2 phương pháp cho kết quả xấp xỉ nhau, có thể tin tưởng ở kết quả tính toán. Nếu kết quả khác nhau nhiều, cần phải tính toán lại.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861