Tạp chí Dược học, T. 53, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách xác định liều ED50 (tiếp theo)

ĐỗTrung Đàm

Tóm tắt


Bài báo tiếp theo số 438, tháng 10/2012. Nội dung trình bày gồm có:

- Hoàn thiện ví dụ 1: Xác định ED50 bằng phần mềm máy tính (19 bước).

- Trình bày ví dụ 2: Xác định ED50 về tác dụng hạ sốt của paracetamol trên mô hình gây sốt bằng men bia ở chuột cống trắng.

+ Mô hình thực nghiệm

+ Quy định như thế nào là paracetamol có tác dụng hạ sốt

+ Thăm dò liều ban đầu

+ Xác định ED50 (Phương pháp 1 - Xác định ED50 theo phương pháp kinh điển)    Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861