Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây gừa Ficus microcarpa L. f.

Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Vũ kim Thư, Phạm Hải Yến, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản, Trương Nam Hải

Tóm tắt


Ở Việt Nam, gừa thường được trồng làm cảnh và lấy bóng mát. Rễ khí sinh sắc uống chữa cảm mạo, sốt cao, viêm amydal, đau nhức khớp xương, đòn ngã tổn thương. Lá sắc uống chữa cúm, viêm khí quản, ho gà, sốt rét, viêm ruột cấp tích, lị. Bài báo này công bố kết quả phân lập và xác định cấu trúc của 5 hợp chất dạng khung flavonoid từ cặn chiết methanol của lá cây gừa Ficus microcarpa. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1D and 2D-NMR) và phổ khối lượng (ESI-MS).

Phương pháp nghiên cứu: Mẫu cây gừa Ficus microcarpa L. f. (Moraceae) được thu hái vào tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội. Phân lập các hợp chất bằng sắc ký lớp mỏng, sắc ký cột. Xác định cấu trúc hoá học các hợp chất bằng phổ cộng hưởng từ nhân 1H-NMR (600 MHz) và 13C-NMR (150 MHz).   

Kết luận: Sử dụng các phương pháp sắc ký kết hợp, năm hợp chất flavonoid đã được tinh sạch từ dịch chiết methanol của lá cây gừa Ficus microcarpa. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định lần lượt là isovitexin (1), luteolin-6-C-b-glucopyranosid (2), isosaponarin (3), (+)-catechin (4) và (-)-epicatechin (5), sử dụng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D- và 2D-NMR) và phổ khối lượng (ESI-MS), kết hợp so sánh với các số liệu phổ đã được công bố. Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được phân lập từ cây F. microcarpa L. f..
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861