Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập các hoạt chất phenolic từ cây địa liền (Kaempferia galanga L., Zingiberaceae)

Phan Minh Giang, Nguyễn Thị Hồng Anh, Lê Minh Cương, Phan Tống Sơn

Tóm tắt


Các dẫn xuất của acid cinnamic có trong cây địa liền có cấu trúc thuộc dãy các hợp chất phenylpropanoid đơn giản đã được chứng minh là có các hoạt tính sinh học quan trọng như chống ung thư, kháng nấm,  giảm huyết áp và bảo vệ gan. Trong công trình nghiên cứu này sự phân bố của các hợp chất phenolic vào các phần chiết đã được xác định và các qui trình phân lập các hợp chất này để dùng cho các thử nghiệm hoạt tính sinh học tiếp theo.

Phương pháp nghiên cứu: Các phổ 1H-NMR (500 MHz) và 13C-NMR, sắc ký khí - khối phổ (GC-MS),  sắc ký lớp mỏng (TLC). Phát hiện vệt chất bằng đèn tử ngoại ở bước sóng λ = 254 nm và các thuốc thử Ce(SO4)2/H2SO4 đặc và vanilin/H2SO4 đặc.

Nguyên liệu: Thân rễ cây địa liền (Kaempferia galanga L., Zingiberaceae) được thu thập tại Hà Tây. Chiết và phân lập các hợp chất 1-4, kết tinh ở nhiệt độ phòng. Phân tích phần chiết KG1 bằng GC-MS, phân lập các hợp chất phenolic 2-4 từ KG1 và KG2.

Kết quả: Thân rễ cây địa liền (Kaempferia galanga L., Zingiberaceae) có chứa các  hợp chất phenolic như acid p-methoxy-trans-cinnamic và ethyl p-methoxy-trans-cinnamat có các hoạt tính chống ung thư, kháng nấm, giảm huyết áp và bảo vệ gan. Đã phân lập hai hợp chất này từ nguồn thiên nhiên acid p-methoxy-trans-cinnamic và ethyl p-methoxy-trans-cinnamat đã được phân lập từ thân rễ cây địa liền  bằng cách sử dụng một qui trình chiết, phân bố hai pha lỏng, kết tinh và phân tách sắc ký cột.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861