Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu biểu hiện và bước đầu tinh sạch kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên ung thư máu CD20 trong hệ biểu hiện Bacillus megaterium

Nguyễn Thị Lập, Lê Quang Huấn, Ngô Hoàng Kiều Chi

Tóm tắt


Năm 1975, chế phẩm kháng thể đơn dòng với khả năng nhận biết và tiêu diệt  các tế bào ung thư không ảnh hưởng tới các tế bào lành lần đầu tiên ra đời bằng kĩ thuật lai tế bào. Đối với ung thư máu, ung thư phổ biến nhất ở trẻ em Việt Nam là kháng nguyên CD20 được lựa chọn làm đích phân tử trong điều trị ung thư máu bằng kháng thể đơn dòng. Tác giả trình bày kết quả nghiên cứu mã hóa cho mảnh kháng thể đặc hiệu kháng nguyên CD20 trong hệ biểu hiện Bacillus megaterium. 

Phương pháp nghiên cứu:

Vật liệu giới hạn: Enzym giới hạn BstBI và NgoMIV, Taq ADN polymerase mua từ New England Biolabs. Escherichia coli (E. coli) TOP10, Bacillus megaterium (B. megaterium) WH320 do MoBitec cung cấp.

- Các phương pháp thao tác với ADN plasmid: Sốc nhiệt biến nạp vector tái tổ hợp vào E. coli, tách ADN plasmid, cắt gen bằng enzym giới hạn, kiểm tra ADN trên gel agarose, phương pháp PCR.

- Các phương pháp thao tác với protein: Biểu hiện gen trong B. megaterium, điện di gel polyacrylamid kiểm tra protein,tinh sạch protein bằng cột ái lực với ion kim loại.

Kết quả:

Đã biến nạp thành công vector tái tổ hợp mang đoạn gen mã hóa cho mảnh kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư máu CD20 trong B. megaterium bằng kĩ thuật protoplast và bước đầu tinh sạch được protein tái tổ hợp (mảnh kháng thể) tạo ra bằng sắc kí cột ái lực với ion kim loại Ni-IDA.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861