Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của tầm gửi cây gạo - Taxillus chinensis (DC) Dans. và tầm gửi cây na - Macrosolen tricolor (Lecomte) Dans.

Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Trọng Thông Thông, Phạm Thị Vân Anh Anh

Tóm tắt


Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dược liệu tầm gửi, tác giả đã tiến hành chiết xuất, phân lập các hợp chất trong cây và thử một số tác dụng sinh học. Bài báo này thông báo kết quả thử tác dụng bảo vệ gan của tầm gửi Taxillus chinensis (DC) Dans. sống trên cây gạo và loài Macrosolen tricolor (Lecomte) Dans. sống trên cây na.

Phương pháp nghiên cứu: Nguyên liệu: Tầm gửi sống trên cây gạo được thu hái vào tháng 7 năm 2007 tại Phú Thọ, tầm gửi sống trên cây na thu hái vào tháng 7 năm 2008 tại Hòa Bình. Động vật thí nghiệm: Chuột nhắt trắng chủng Swiss. Đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cao lỏng tầm gửi cây gạo và tầm gửi cây na trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng paracetamol.

Kết quả: Cao lỏng tầm gửi cây gạo và cây na ở cả 2 liều 30g dược liệu/kg và 60g/kg đều có tác dụng bảo vệ gan qua hạn chế tăng trọng lượng gan, hạn chế tăng hoạt độ 2 enzym AST, ALT và hạn chế một phần tổn thương đại thể và vi thể gan. Cao lỏng tầm gửi cây gạo cả 2 liều 30g dược liệu/kg và 60g dược liệu/kg có tác dụng chống oxy hóa thông qua việc làm giảm hàm lượng MDA dịch đồng thể gan. Cao lỏng tầm gửi cây na cả 2 liều 30g dược liệu/kg và 60g dược liệu/kg có tác dụng làm giảm hàm lượng MDA, nhưng chưa có ý nghĩa thống kê.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861