Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hiệu lực và độc tính của dạng thành phẩm 10α-trifluoro methyl hydroartemisinin (TFMHA) trên thực nghiệm

Nguyễn Thị Minh Thu, Trương Văn Như, Nguyễn Trần Giáng Hương, Nông Thị Tiến, Nguyễn Kim Phượng

Tóm tắt


Hiện tượng ký sinh trùng (KST) sốt rét kháng thuốc ngày một gia tăng và lan rộng đã khiến cho việc nghiên cứu phát triển các thuốc mới được nhiều nước quan tâm. Dẫn xuất 10α-trifluoro methyl hydroartemisinin (TFMHA) được tổng hợp lần đầu vào cuối thập kỷ 1990. Các nghiên cứu tiền lâm sàng về hiệu lực, độc tính và dược động học đã được tiến hành. TFMHA có một vài ưu thế vượt trội hơn các dẫn xuất artemisinin hiện có với thời gian bán thải dài hơn, hiệu lực cao hơn artemisinin khoảng 2 lần. Công trình này cập nhật và tổng hợp các nghiên cứu mới nhất về hiệu lực và độc tính trên thực nghiệm của viên nén và viên nang TFMHA.

Phương pháp nghiên cứu:

Đối tượng: Các nghiên cứu hiệu lực và độc tính trên thực nghiệm của TFMHA được tiến hành từ năm 2008 - 2009 tại Viện Sốt rét KST-CT Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Viện Dược liệu. Chủng KST sốt rét: P. falciparum, động vật nghiên cứu: chuột cống trắng.

 Nghiên cứu hiệu lực của TFMHA trên KST SR, nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của TFMHA, nghiên cứu các độc tính đặc biệt của DHA-PQP trên ĐVTN. Xác định hiệu lực trên KST sốt rét in vitroin vivo, xác định độc tính cấp đường uống, độc tính bán trường diễn của viên nén TFMHA 50, ảnh hưởng TFMA đến các chức năng gan , thận, tạo máu... của thỏ và quá trình sinh sản, phát triển, hoạt động thần kinh của chuột nhắt trắng.

Kết quả:

Hiệu lực của viên nén TFMHA có hiệu lực in vitro tốt với P. falciparum, TFHA có độ độc trung bình. Ở hai liều đường uống 6 và 18 mg/kg/ngày ´ 28 ngày liên tiếp, viên nén TFMHA không gây ảnh hưởng đến thể trạng và sức lớn của thỏ, không ảnh hưởng đến chức năng gan, thận, chức năng tạo máu, và điện tim của thỏ thực nghiệm. Tuy vậy, cấu trúc vi thể của một số thỏ có tổn thương nhẹ ở gan và thận, đặc biệt là sau 2 tuần ngừng thuốc. Cần theo dõi độc tính muộn của thuốc.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861