Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của chế phẩm pythinam 500mg

Nguyễn Hoàng Thu Trang, Bùi Tùng Hiệp

Tóm tắt


Imipenem là kháng sinh nhóm carbapenem thuộc họ β-lactam đặc trưng bởi phổ diệt khuẩn rất rộng. Đề tài nhằm chứng minh hoạt tính kháng khuẩn của chế phẩm Pythinam 500 mg (Imipenem 500 mg/ Cilastatin Na 500 mg) của Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam so sánh với thuốc biệt dược Tienam 500 mg (Imipenem 500 mg/Cilastatin Na 500 mg)  của Công ty Merck Sharp & Dohme thông qua việc xác định nồng độ tối thiểu ức chế ((Minimum Inhibitory Concentration-MIC) trên các vi khuẩn chuẩn thông dụng.

Phương pháp nghiên cứu: Vi khuẩn thử nghiệm: 10 vi khuẩn chuẩn, xác định MIC (pha loãng trong môi trường thạch). Nồng độ IMC là nồng độ kháng sinh đầu tiên thấp nhất mà ở đó vi khuẩn bị ức chế hoàn toàn, quan sát được bằng mắt thường.

Kết quả: So sánh tác động kháng khuẩn của thuốc gốc Pythinam 500mg và Tienam 500mg cho thấy kết qủa hoàn toàn tương đồng. Giá trị MIC của hai kháng sinh thử nghiệm hoàn toàn bằng nhau nên có thể kết luận  hoạt tính kháng khuẩn của 2 kháng sinh thử nghiệm trên các vi khuẩn chuẩn thông dụng là hoàn toàn tương đương. Tuy vậy, cần thử nghiệm thêm các chủng vi khuẩn lâm sàng và/hoặc đa đề kháng kháng sinh thì mới có kết qủa đầy đủ và hoàn chỉnh khi so sánh hoạt tính kháng khuẩn.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861