Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích sử dụng kinh phí một số nhóm thuốc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong 2 năm 2008 – 2009

Nguyễn Trung Hà, Nguyễn Sơn Nam

Tóm tắt


Theo Tổ chức Y tế thế giới cung ứng thuốc là một chu trình bao gồm các hoạt động lựa chọn thuốc, mua thuốc, cấp phát thuốc và giám sát sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc hợp lý có thể đạt được kết quả sau: tiết kiệm chi phí, sử dụng hợp lý hơn nguồn tài chính, chất lượng chăm sóc y tế được cải thiện. Để có cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, nâng cao hoạt động giám sát sử dụng thuốc tại bệnh viện, tác giả đã thực hiện đề tài nói trên.

Đối tượng nghiên cứu: Danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện; Báo cáo tổng kết tình hình sử dụng thuốc; Báo cáo kinh phí sử dụng thuốc, hoá chất.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu.

Hồi cứu các số liệu liên quan đến hoạt động lựa chọn thuốc, tổng kết sử dụng thuốc theo các đối tượng, theo nhóm thuốc. Sử dụng phân tích ABC để phân tích tương quan giữa thuốc tiêu thụ hàng năm và chi phí nhằm phân định ra những thuốc nào chiếm tỷ lệ lớn trong ngân sách.

Kết quả: Kinh phí sử dụng thuốc tăng khoảng 153,3% so với năm 2008 tập trung vào 3 nhóm thuốc kháng sinh tăng 128,7%, thuốc tim mạch tăng 164,4%, tiểu đường và nhóm thuốc chống ung thư tăng 180,5%;tỷ trọng của ba nhóm thuốc này chiếm khoảng 54,9% tổng kinh phí thuốc của Bệnh viện. Ba nhóm thuốc có tỷ lệ kinh phí sử dụng cao tại bệnh viện này là hợp lý, phù hợp với đặc điểm và mô hình bệnh tật tại bệnh viện.  
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861