Tạp chí Dược học, T. 51, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cô lập, tách đảo tụy chuột cống dùng để nghiên cứu tác dụng của thuốc

Đỗ Thị Nguyệt Quế, Hoàng Mỹ Nhung, Lê Minh Giáp, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

Tóm tắt


Động vật nghiên cứu: Chuột cống trắng cả hai giống, khỏe mạnh, trọng lượng trung bình 180 - 200 g, do Học viện Quân Y cung cấp.

Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp cô lập và làm sạch đảo tụy của Kelly C. B., Blair L. A. và cộng sự. Nguyên tắc của phương pháp là cô lập đảo tụy dựa trên sự phá vỡ tụy ngoại tiết bằng collagenase và tách tế bào đảo tụy ra khỏi các tế bào và các sản phẩm phân hủy của collagenase dựa vào sự khác nhau về tỷ trọng của các tế bào đảo tụy so với các khối tế bào khác của tụy. Làm tinh sạch đảo tụy thu được bằng phương pháp nhặt dưới kinh hiển vi có độ phân giải thích hợp.

Đánh giá đảo tụy thu được bằng cách:

+ Dựa vào hình thái: Quan sát hình thái của các đảo tụy hoặc nhuộm màu các đảo tụy thu được bằng dithizon.

+ Đánh giá chức năng của các đảo tụy thu được dựa trên khả năng bài tiết insulin của đảo tụy.

Kết quả: Đã cô lập được đảo tụy của chuột cống trắng. Các tế bào đảo tụy sau khi cô lập đã được nuôi sống trong điều kiện phòng thí nghiệm và có khả năng tiết insulin.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861