Tạp chí Dược học, T. 51, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất lượng cung ứng dịch vụ của các nhà thuốc tại quận Ba Đình năm 2007 qua một số chỉ tiêu

Nguyễn Văn Yên

Tóm tắt


Đối tượng: 146 nhà thuốc trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) trong năm 2007.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu số liệu lưu trữ tương ứng về Quản lý Hành nghề Y dược tư nhân tại Phòng Y tế quận Ba Đình, Sở Y tế Hà Nội. Mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Số liệu nghiên cứu xử lý bằng Epi Data 3.1, phân tích bằng SPSS 13.0.

Kết quả: Tại thời điểm nghiên cứu, có nhiều tiêu chí các nhà thuốc không đạt so với quy định như khi thẩm định cấp phép và chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định về hoạt động của nhà thuốc:

+ Một số nhà thuốc không đăng ký người giúp việc với cơ quan quản lý nhà nước, 72,6% người giúp việc không đeo thẻ giúp việc, trên 10% nhà thuốc người bán thuốc không mặc áo công tác (blu).

+ Có 62% nhà thuốc tuân thủ việc niêm yết và bán thuốc theo giá niêm yết, gần 40% nhà thuốc chưa tuân thủ hoặc chưa tuân thủ hoàn toàn việc niêm yết giá thuốc.

+ Gần 90% các nhà thuốc không ghi chép hoạt động bán thuốc, sổ sách theo dõi chỉ là hình thức và đối phó với các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Không có hoạt động theo dõi, báo cáo về ADR tại các nhà thuốc.

+ Chỉ có 0,7% (01 nhà thuốc) có quy trình và hoạt động theo quy trình thao tác chuẩn, còn 99,3 % nhà thuốc không có quy trình hoặc có song không hoạt động theo quy trình.

+ 100% các nhà thuốc không đủ danh mục thuốc thiết yếu tuyến C theo quy định. Số lượng các loại thuốc ở nhà thuốc mà dược sỹ là chủ nhà thuốc đầy đủ hơn nhà thuốc mà dược sỹ chỉ là người hợp tác, không thực sự là chủ nhà thuốc.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861