Tạp chí Dược học, T. 51, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Góp phần nghiên cứu nicotiflorin trong cây chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume)

Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hồng Hương

Tóm tắt


Từ cành lá cây chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume, họ Nhài - Oleaceae), nhóm nghiên cứu đã phân lập, xác định cấu trúc một số hợp chất phenolic như rutin, astragalin, isoquercitrin, verbascosid, isoverbascosid, oleoverbascosid, apioverbascosid, 6'-O-menthiafoloylverbascosid và đã xác định hàm lượng của năm trong tám hợp chất trên bằng HPLC và điện di mao quản (CE). Bài báo này trình bày các kết quả tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học của chè vằng, cụ thể là hợp chất nicotiflorin.

Kết quả:

Từ phần cao ethylacetat trong dịch chiết ethanol của cành lá cây chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume, họ Oleaceae), một flavonol glycosid nữa là nicotiflorin đã được phân lập và được xác định dựa trên các dữ liệu khối phổ, phổ UV. Hợp chất này được tìm thấy lần đầu tiên từ cây chè vằng trồng tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Tp. Hồ Chí Minh. Nhóm nghiên cứu đã định lượng nicotiflorin bằng phương pháp HPLC với cột PRLP S 300. Phương pháp xây dựng có tương quan tuyến tính giữa nồng độ hoạt chất và diện tích pic tương ứng rất hoàn hảo, độ đúng và độ lặp lại cao. Có thể áp dụng phương pháp này để kiểm soát hàm lượng các flavonoid trong chè vằng và một số chế phẩm có chứa dược liệu nàyTạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861