Tạp chí Dược học, T. 52, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế tạo film copolymer dendrimer G5-pluronic F127 phóng thích metronidazol kéo dài

Trần Hữu Dũng

Tóm tắt


Việc sử dụng các hệ thống giá mang thuốc phóng thích kéo dài trong điều trị tại chỗ ở nước ta vẫn còn rất hạn chế. Các nghiên cứu trước đây hầu hết chỉ tập trung về các dạng thuốc dùng đường uống phóng thích kéo dài trong vòng 24 giờ như: Nifedipin T20 STADA® retard. Chưa có một công trình nghiên cứu nào công bố về các hệ thống giá mang thuốc phóng thích kéo dài nhiều ngày trong điều trị kháng viêm, nhiễm khuẩn tại chỗ nói chung và bệnh nha chu nói riêng. Trong nghiên cứu này, các copolymer dendrimer G5-pluronic F127 sẽ được tạo thành các bản film mỏng như giá mang chứa metronidazol để khảo sát độ bào mòn film, quá trình phóng thích thuốc in-vitroin-vivo, tạo cơ sở khoa học cho việc triển khai các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo.

Phương pháp nghiên cứu: Chế tạo và khảo sát đặc tính bề mặt film copolymer G5-F127. Khảo sát sự phóng thích thuốc in-vitro của các film copolymer G5-F127 1/10, 1/20 và 1/30 chứa 10% metronidazol. Khảo sát ảnh hưởng của pH và độ nhớt môi trường đến sự phóng thích thuốc. Khảo sát phóng thích thuốc in-vivo từ film copolymer G5-F127. Một chuỗi các copolymer dendrimer G5-pluronic F127 1/10, 1/20 và 1/30 được tổng hợp với các đặc tính lý hoá và cấu trúc hoá học đã được xác định.

Kết quả: Các film copolymer được tạo thành như một giá mang thuốc đã giảm dần đáng kể tốc độ bào mòn cũng như tốc độ phóng thích thuốc, làm duy trì sự phóng thích thuốc kéo dài tại chỗ mà tiêu biểu là film G5-F127 1/30 chứa 10% metronidazol đã kéo dài tới 3 ngày in-vitroin-vivo, phù hợp với yêu cầu điều trị các bệnh viêm nhiễm tại chỗ như viêm nha chu. Như vậy, copolymer dendrimer G5-pluronic F127 tổng hợp thực sự là một trong những vật liệu chế tạo giá mang thuốc rất phù hợp cho sự phóng thích thuốc kéo dài trong thiết kế một hệ thống điều trị tại chỗ rất hiệu quả và an toàn điều trị các tổ chức viêm nhiễm hay các bệnh đặc thù. Kết quả nghiên cứu đã mở ra một hứa hẹn đầy triển vọng cho việc triển khai thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân viêm nha chu tiếp theo của nhóm nghiên cứu.Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861