Tạp chí Dược học, T. 52, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách xác định liều ED50

Đỗ Trung Đàm

Tóm tắt


Bài báo về Cách xác định ED50 (ED50 là liều có hiệu quả (effective dose) ở 50% số con vật thí nghiệm) là một kiến thức rất cần thiết giúp các nhà khoa học nghiên cứu về dược lý cách đánh giá về lượng các kết quả nghiên cứu khoa học.

Phần Đại cương đưa ra các khái niệm cơ bản về: Thế nào là liều ED50; Như thế nào gọi là có hiệu quả (hoặc có tác dụng); Nguyên tắc xác định ED50;  Số lượng con vật cho mỗi lô; Số lô thí nghiệm; Bước nhảy liều; Thăm dò liều ban đầu.

Phần 2, đưa ra các ví dụ về cách xác định ED50 về tác dụng chống loạn nhịp tim của propranolol tiêm tĩnh mạch trên mô hình gây loạn nhịp tim bằng BaCl2 ở thỏ: Về xây dựng mô hình thực nghiệm; quy định như thế nào là propranolol có tác dụng chống loạn nhịp tim; Cách thăm dò liều ban đầu. Ưu và nhược điểm của các phương pháp. Các cách xác định ED50:

+ Xác định ED50 theo phương pháp kinh điển (phương pháp Behrens-Karber)

+ Xác định ED50 bằng đồ thị trên giấy logarit-probit

+ Xác định ED50 bằng đồ thị trên giấy kẻ milimét

+ Xác định ED50 bằng đồ thị trên giấy logarit-probit

+ Xác định ED50 bằng cách dùng Excel của máy vi tính
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861