Thông tin Khoa học xã hội

Tạp chí của Viện Thông tin KHXH

Ảnh trang chủ tạp chí

12 (432) 2018

Mục lục

Các bài chính

Chính sách hướng Đông của các quốc gia Trung Đông: Nhìn từ trường hợp Israel Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hiền 3-10
Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Bùi Đức Hiển, Vũ Hoàng Dương 11-19
Chuyên nghiệp hóa hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo: Hướng tới sự gắn kết giữa Phật giáo và công tác xã hội ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Thu Hương 20-28
Về vấn đề chăm sóc sức khỏe của tộc người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Thị Mùi 29-36
Bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Minh Đức 37-44
Sự tham gia của người dân vào cộng đồng làng, xã nông thôn giai đoạn 1976-1986 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Tuyến 45-52
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh truyền thông khoa học và công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Quang Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh 53-59

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Giới trẻ Công giáo và sự hòa nhập xã hội Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hà 60-62

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 63

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 64

Tổng mục lục tạp chí

Tổng mục lục Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội năm 2018 PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 65-72


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP