Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 19, S. 2 (2014) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC DẠNG ASEN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HIĐRUA HÓA (HVG- AAS) KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUI ĐA BIẾN I. KHẢO SÁT TÍNH CỘNG TÍNH VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐA BIẾN TUYẾN TÍNH Toàn văn   PDF
Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Hồng Chuyên
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CYTIDINE 5’-MONOPHOSPHATE DISODIUM VÀ URIDINE 5’- MONOPHOSPHATE DISODIUM TRONG THUỐC TIÊM ĐÔNG KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt   PDF
Trần Đình Khải, Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI LƯỢNG SIÊU VẾT ĐỒNG VÀ CAĐIMI TRONG MẪU TRÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN, SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NANO CACBON ỐNG BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI URAN VÀ THORI TRONG QUẶNG MỎ PÀ LỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Anh Dũng, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thúy
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG SẮT KIM LOẠI KẾT HỢP VỚI MUỐI KALI PESUNFAT Tóm tắt   PDF
Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI BẰNG QUẶNG PYROLUSIT TỰ NHIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Thảo, Phùng Đức Hòa, Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NÔNG NGHIỆP CỦA TRO TRẤU BIẾN TÍNH BẰNG ACID CITRIC Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Thắng
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ION PHOSPHAT TRONG NƯỚC BẰNG BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ QUẶNG URANI CHƯA PHONG HÓA VÙNG PÀ LỪA BẰNG KỸ THUẬT HÒA TÁCH KHUẤY TRỘN Tóm tắt   PDF
Thân Văn Liên
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH BẰNG QUẶNG APATIT LÀM PHA TĨNH TRONG CHIẾT PHA RẮN, ỨNG DỤNG ĐỂ TÁCH VÀ LÀM GIÀU Fe(III), Cr(VI) Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 19, S. 3 (2014) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LƯU BÙN HOẠT TÍNH ĐẾN ĐẶC TRƯNG SINH KHỐI KHI XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG (MBR) Tóm tắt   PDF
Do Khac Uan, Chu Xuan Quang
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TIỀN Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Quỳnh Diệu, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Hợp
 
T. 20, S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG, KHỬ MÙI CỦA DUNG DỊCH SUPOWA TRONG CHĂN NUÔI GÀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lương Thoại, Nguyễn Hoài Châu, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Trọng Bội
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ 2,4-D, 2,4,5-T TRONG DUNG DỊCH SAU RỬA GIẢI ĐẤT NHIỄM DA CAM/ĐIOXIN BẰNG MỘT SỐ HỆ OXY HÓA TIÊN TIẾN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tiến, Lâm Vĩnh Ánh, Đào Thế Hữu
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ HIỆN DIỆN CỦA 20 DƯ LƯỢNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC BỀ MẶT CỦA SÔNG SEINE (PHÁP) Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Hợi, Patrick Mazellier
 
T. 20, S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY TNT BẰNG TÁC NHÂN FENTON TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG VÀ CÓ KẾT HỢP BỨC XẠ UV Tóm tắt   PDF
Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Đinh Ngọc Tấn, Hoàng Kim Huế
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFALEXIN, CEFACLOR TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Huyền, Nguyễn Phương Hoa, Bùi Xuân Thành, Tạ Thị Thảo
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFIXIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Huyền, Đặng Ngọc Định, Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ CƠ CHẾ HẤP THU Cr(VI) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU POLYANILIN TỔNG HỢP VỚI DỊCH CHIẾT NƯỚC VÀ BÃ CHIẾT SIM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hà, Vũ Minh Tân, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Xuân Quế
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ TÍNH CHẤT TRƯƠNG NỞ CỦA COPOLYME n-ISOPROPYLACRYLAMID VÀ ACID MALEI C Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Khôi, Trịnh Đức Công, Phan Minh Tân
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ AXIT FERULIC TỪ QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN GAMMA ORYZANOL TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SONG SIÊU ÂM Tóm tắt   PDF
Truong Thi Hoa, Do Van Manh, Huynh Duc Long, Nguyen Thi Linh, Kiyoshi Imamura, Yasuaki Maeda, Vu Dinh Ngo
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ PHỐTPHO P-32 ĐỂ SẢN XUẤT TẤM ÁP CHỮA CÁC BỆNH U MÁU, SẸO LỒI, DUNG DỊCH UỐNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU DI CĂN UNG THƯ XƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Mai Phước Thọ, Đặng Hồng Thanh Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Cường
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 2. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÀO THẢI CỦA DƯỢC CHẤT 177Lu –EDTMP TRÊN ĐỘNG VẬT (CHUỘT BẠCH VÀ THỎ) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Phạm Thành Minh, Nguyễn Thị Hằng
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHÓM NHẸ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN VỚI DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE - C4D) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Văn Ri, Lê Đức Dũng, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng
 
176 - 200 trong số 385 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224