Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHẤT CHẸN BETA TRONG NƯỚC TIỂU SỬ DỤNG KỸ THUẬT LC/MS/MS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Khánh, Phạm Tuấn Linh, Phan Tiến Hưng, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Thị Thảo, Từ Bình Minh
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHẤT MA TÚY TỔNG HỢP MA VÀ MDMA TRONG MẪU TÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Chinh, Lê Thu Thảo, Trần Anh Dũng, Trần Thị Thúy, Trần Việt Hùng
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ 4-FORMYLCOUMARIN 4-(TETRA-O-ACETYL-β-D-GLUCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZONES. Tóm tắt   PDF
Nguyen Dinh Thanh, Vu Ngoc Toan
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2-ARYL-4- (5’-HIĐROXI-4’-METYLCOUMARIN-6’-YL)-1,5-BENZOTHIAZEPIN Tóm tắt   PDF
Dương Ngọc Toàn
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2-ARYL-4-(4’-HIĐROXI-N-METYLQUINOLIN-2’-ON-3’-YL) -2,3-ĐIHIĐRO-1H-1,5-BENZOĐIAZEPIN Tóm tắt   PDF
Dương Ngọc Toàn
 
T. 19, S. 2 (2014) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ CÁC CHẤT ĐI KÈM TRONG MỘT SỐ LOẠI THUỐC CẢM CÚM, ỨNG DỤNG ĐỂ KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Trường
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG HỌC HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI TYROSIN VÀ TRYPTOPHAN DỰA TRÊN PHẢN ỨNG VỚI PHỨC RUTHENI(II) POLYPYRIDIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU CƠ PHỐT PHO SỬ DỤNG XÚC TÁC TiO2 BẰNG HỆ QUANG HÓA GIẢ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI (DSSR) Tóm tắt   PDF
Le Truong Giang, Nguyen Ngoc Tung, Dao Hai Yen
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH PeCB TRONG CHẤT THẢI SAU QUÁ TRÌNH ĐỐT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Nam
 
T. 22, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NORKETAMIN TRONG MẪU NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (GC/MS) Tóm tắt   PDF
Đặng Đức Khanh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Văn Duy, Trần Thị Thúy
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 1. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Bùi Văn Cường, Phạm Thành Minh, Nguyễn Thị Hằng
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN BÃ CÀ PHÊ ĐỂ XỬ LÝ MÀU VÀ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Thu Hương, Vũ Đức Thảo
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN TRẤU ĐỂ XỬ LÝ DẦU MỠ, COD VÀ CHẤT MÀU TRONG NƯỚC THẢI Tóm tắt   PDF
Vũ Công Thắng, Vũ Đức Thảo
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM VẬT LIỆU CHIẾT PHA RẮN KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP F-AAS ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CRÔM Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Định, Trương Thị Hương, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Trung
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CÁC DẠNG ASEN VÀ SELEN TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN, XỬ LÝ MẪU PHÂN TÍCH DẠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HVG-AAS KẾT HỢP VỚI CHEMOMETRICS Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thảo, Phạm Hồng Chuyên
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH PHA CỦA HỆ ĐÔLÔMIT – HYDROXID NHÔM Ở NHIỆT ĐỘ CAO Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Hà Quang Ánh, Đàm Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thành Đoàn
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH SẮT - OXO HÓA TRỊ CAO TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA HỆ XÚC TÁC Fe-TAML/H2O2 Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Tấn, Đào Thế Hữu, Nguyễn Hùng Phong
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU XÀ LÁCH (Lactuca sativa L. var.capitala L.) Tóm tắt   PDF
Le Thị Thanh Tran, Nguyen Van Ha, Nguyen Mong Sinh, Nguyen Ngoc Tuan
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ TRÊN CÂY XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Tóm tắt   PDF
Le Thi Thanh Tran, Nguyen Van Ha, Nguyen Mong Sinh, Nguyen Ngoc Tuan
 
T. 19, S. 2 (2014) NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THU CẠNH TRANH GIỮA Cd2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Toàn văn   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Hồng Phương, Trương Minh Trí
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CỦA Cu2+ VÀ Zn2+ TRÊN CÂY RAU XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ CÂY CÀ RỐT (Daucus carota L.) ĐƯỢC TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuấn
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu KHI CÓ MẶT Pb VÀ Zn LÊN SINH KHỐI CỦ KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Thị Thu Sinh, Phạm Thị Bê
 
T. 20, S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu2+, Pb2+, Zn2+ TỪ ĐẤT TRỒNG BỊ Ô NHIỄM LÊN SINH KHỐI CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuấn
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐA PHỐI TỬ TRONG HỆ Nd(III)-4-(3-METYL-2-PYRIDYLAZO) REZOCXIN - AXIT AXETIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Tóm tắt   PDF
Phạm Yên Khang, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Cần, Dương Văn Hậu
 
126 - 150 trong số 385 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224