Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỐN HỢP NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ O-PHENANTROLIN CỦA Y(III) Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hiền, Lê Thị Hồng Hải, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỖN HỢP BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 1,10 – PHENANTHROLIN CỦA TECBI (III) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hà, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Lê Hữu Trung
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLYSACARIT TÁCH CHIẾT TỪ TẢO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TẠI RUỘNG LÚA TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hằng, Vũ Đình Ngọ, Maiko Okajima, Tatsuo Kaneko
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH Zr(IV) TRÊN ỐNG CACBON NANO ĐA LỚP ĐỂ XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Đào Thị Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Trần Hùng
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ KIT THỬ KẾT HỢP VỚI MÁY ĐO QUANG CẦM TAY ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG NHANH NITRIT VÀ NITRAT TRONG MẪU NƯỚC TẠI HIỆN TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Trang, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Thị Biển, Nguyễn Tiến Đồng, Nguyễn Thị Kim Thường, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thanh Lợi
 
T. 19, S. 3 (2014) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC AXIT RẮN La,Zn/γ-Al2O3 ĐỂ ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ BÒ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO Tóm tắt   PDF
Trần Thị Như Mai, Lưu Văn Bắc, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG NANO COMPOSITES PVDF/GO Tóm tắt   PDF
Cao Văn Hoàng, Trần Thị Thanh Thư, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NITROXENLULO TỪ BỘT GỖ VIỆT NAM Toàn văn   PDF
Phan Đức Nhân, Đoàn Minh Khai, Chu Văn Tuấn
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN TRONG KHÔNG KHÍ CỦA TẤM LỌC PHỦ NANO BẠC Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn, Nguyễn Đình Cường
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO COMPOSITES PVDF/CNTs BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN TĨNH ĐIỆN (ELECTROSPINNING) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Sướng, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TiO2 ĐA PHA TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ MÀU METYLEN XANH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Tươi, Nguyễn Cao Khang, Ngô Ngọc Hoa, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Ngọc Hồng, Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU XỬ LÝ ASEN TỪ BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC CAC BON NANO BIẾN TÍNH, ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT CHÌ TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC TỰ NHIÊN Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU CHIẾT SẮT TỪ BÙN ĐỎ ĐỂ PHÂN HỦY METHYLENE XANH BẰNG HỆ FENTON CẢI TIẾN FE(III)-OXALAT/H2O2/MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Thảo, Bùi Xuân Vững
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU HÒA TÁCH QUẶNG URANI CHƯA PHONG HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỘN Ủ VỚI QUY MÔ 30 KG/MẺ Tóm tắt   PDF
Thân Văn Liên
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ION AMONI SỬ DỤNG VẬT LIỆU GRAPHITE HOẠT HÓA KOH Tóm tắt   PDF
Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thị Thùy Dung, Đặng Văn Thành
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ MÀU METYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU BÃ CHÈ Tóm tắt   PDF
Đỗ Trà Hương, Trần Thúy Nga
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ METYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU GRAPHENE – BÙN ĐỎ HOẠT HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Oanh, Đỗ Trà Hương, Lome Phengkhammy, Hà Xuân Linh
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DISP VÀNG RGFL (DYR) BẰNG BENTONIT BIẾN TÍNH CETYL TRIMETYL AMONI BROMUA (CTAB) Tóm tắt   PDF
Vũ Minh Tân, Nguyễn Thanh Tùng
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM METHYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU BÃ CÀ PHÊ TỪ TÍNH Tóm tắt   PDF
Bùi Xuân Vững, Ngô Văn Thông
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM VÚ BÒ SỮA CỦA NƯỚC GIA VEN ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hà, Hoàng Thị Mai
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN VỚI ĐIỆN CỰC PASTE NANOCACBON BIẾN TÍNH BẰNG OXIT BITMUT ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Trịnh Xuân Giản
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYM -GLUCOSIDASE CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN (SPE) NHẰM XÁC ĐỊNH SALBUTAMOL TRONG MẪU NƯỚC TIỂU LỢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Trang, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DỊCH CHUYỂN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ Cu, Mn, Cr, As TRONG NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ, TỈNH PHÚ YÊN Phần 3. MÔ HÌNH HÓA SỰ LAN TRUYỀN KIM LOẠI NẶNG Cu, Mn, Cr, As TRONG NGUỒN NƯỚC THẢI CỦA KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Minh Trí
 
76 - 100 trong số 385 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224