Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 20, S. 4 (2015) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA CÁC CHẤT POLYCLO BIPHENYL TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI CỬA ĐẠI, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Trinh, Trịnh Thị Thắm, Từ Bình Minh
 
T. 22, S. 2 (2017) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY Cd, Pb TRONG ĐẤT, NƯỚC VÀ RAU TẠI ĐIỂM CÔNG NGHIỆP THUỘC XÃ ĐỒNG THÁP, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Dung, Đỗ Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mến
 
T. 22, S. 1 (2017) ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA SỢI CELLULOSE VÀ LIGNIN TÁCH TỪ RƠM PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Vũ Đức Cường, Vũ Ngọc Minh
 
T. 19, S. 4 (2014) ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA COMPOSITE TRÊN CƠ SỞ POLYETHYLEN VÀ POLYAMIDE- 6 Tóm tắt   PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Vũ Đình Ngọ, Đàm Thị Thanh Hương
 
T. 21, S. 1 (2016) ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY HECXOGEN, OCTOGEN VÀ TETRYL TRONG CÁC HỆ OXI HÓA NÂNG CAO CÓ SỰ KẾT HỢP GIỮA CÁC TÁC NHÂN OXI HÓA VÀ QUANG HÓA Tóm tắt   PDF
Vũ Quang Bách, Đỗ Ngọc Khuê, Đỗ Bình Minh, Đào Duy Hưng, Nguyễn Văn Hoàng, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Vân Anh
 
T. 21, S. 4 (2016) ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ IBUPROFEN TRONG THUỐC ALAXAN, PROTAMOL, ANDOLXAN VÀ TATANOL EXTRA THEO PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Trường, Vũ Trọng Lương
 
T. 21, S. 2 (2016) ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI SULFAGUANIDIN, SULFAMETHOXAZOL VÀ TRIMETHOPRIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN SỬ DỤNG CÙNG MÔ HÌNH HỒI QUY CẤU TỬ CHÍNH (PCR)TỪ DỮ LIỆU PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành, Vũ Thị Huệ, Đoàn Thị Huyền
 
T. 22, S. 3 (2017) ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO TiO2 TỪ QUẶNG ILMENIT BÌNH ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFAT NHẰM ỨNG DỤNG PHÂN HỦY CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Lâm Dương Đinh, Cao Văn Hoàng
 
T. 22, S. 4 (2017) ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO W-TiO2/BENTONIT CÓ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CAO DƯỚI ÁNH SÁNG NHÌN THẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương
 
T. 19, S. 3 (2014) ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH BẰNG BITMUT OXIT XÁC ĐỊNH VẾT KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Trịnh Xuân Giản
 
376 - 385 trong số 385 mục << < 11 12 13 14 15 16 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224