Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 21, S. 4 (2016) PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHA LIÊN KẾT CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH CỘT THUỘC HỆ THỐNG SÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Vũ Huy Thông, Nguyễn Văn Linh, Phạm Bá Lịch, Tạ Thị Thảo, Trịnh Anh Đức
 
T. 22, S. 3 (2017) PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI CÁC SẢN PHẨM CỦA PHẢN ỨNG THỦY PHÂN GAMMA ORYZANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP Tóm tắt   PDF
Trương Thị Hòa, Đỗ Văn Mạnh, Huỳnh Đức Long, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Thị Linh, Vũ Đình Ngọ
 
T. 20, S. 2 (2015) PHỔ 13C NMR VÀ CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM NGƯNG TỤ ANDEHIT THƠM VỚI 5-PHENYLPYRAZOLIDIN-3-ON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan
 
T. 20, S. 2 (2015) PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ N-(TETRA-O-ACETYL-β-D-GLYCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON TỪ CÁC HỢP CHẤT CARBONYL THIÊN NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyen Dinh Thanh, Truong Thi Thu, Ngo Thi Bich Dao, Hoang Thi Kim Van
 
T. 20, S. 1 (2015) PHỨC CHẤT CỦA Cu(II) VỚI THIOSEMICACBAZON BENZANĐEHIT VÀ THIOSEMICACBAZON ISATIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu
 
T. 22, S. 3 (2017) PHƯƠNG PHÁP QUÉT THẾ VÒNG XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ GLUCOSE DỰA TRÊN ĐIỆN CỰC CuO/ITO ELECTRODE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Trà Hương, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hồng Nhung
 
T. 22, S. 2 (2017) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ 241Am TRONG SAN HÔ Tóm tắt   PDF
Biện Anh Việt, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trọng Ngọ
 
T. 20, S. 1 (2015) SỬ DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN ANAMMOX TRONG SINH KHỐI CỦA HỆ THỐNG LÀM GIÀU ANAMMOX TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU DA GIẦY, BỘ CÔNG THƯƠNG Tóm tắt   PDF
Trần Văn Vinh, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Bá Cường, Vũ Thị Bích Ngọc, Hà Thị Thu, Trịnh Lê Hùng
 
T. 22, S. 2 (2017) SỬ DỤNG SỢI ACRYLIC NHUỘM MANGAN ĐỂ LÀM GIÀU CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ RADI TRONG NƯỚC BIỂN Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Thắng, Phan Sơn Hải, Phan Quang Trung, Nguyễn Minh Đạo, Võ Thị Mộng Thắm
 
T. 20, S. 4 (2015) SỬ DỤNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM GIÀU VÀ XÁC ĐỊNH CHÌ TRONG MẪU THỰC PHẨM Ở KHU VỰC LÂM THAO – PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Quý, Đặng Ngọc Định
 
T. 22, S. 1 (2017) SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỚI QUÁ TRÌNH TÁCH CELLULOSE VÀ LIGNIN TỪ RƠM RẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỀM Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Vũ Đức Cường
 
T. 20, S. 4 (2015) SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỘ MẶN (NaCl) THEO MÙA CỦA SÔNG CU ĐÊ, ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Mạnh, Huỳnh Đức Long, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị Linh, Phạm Thị Minh Đức, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ
 
T. 20, S. 4 (2015) SỰ HẤP PHỤ Pb2+ TỪ DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU CHITOSAN CÓ GẮN CÁC PHÂN TỬ NANO MnO2 : NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH CÂN BẰNG ĐẲNG NHIỆT Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Phúc, Lê Ngọc Chung, Nguyễn Ngọc Tuấn
 
T. 22, S. 1 (2017) SỰ TỰ NÉN CỦA CARBON ONIONS DƯỚI TÁC DỤNG CỦA CHÙM ĐIỆN TỬ Tóm tắt   PDF
Lê Thành Cương, Nguyễn Đức Dũng, Tạ Quốc Tuấn, Phạm Thành Huy, Ngô Ngọc Hà
 
T. 20, S. 4 (2015) SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 15 LOCUS STR TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG TRONG QUẦN THỂ NGƯỜI KHMER SỐNG Ở TỈNH SÓC TRĂNG, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Trọng Hội, Trần Thị Hạnh, Phạm Đăng Khoa, Hồ Quang Huy, Trịnh Đình Đạt, Nguyễn Văn Hà
 
T. 22, S. 4 (2017) SCREENING ON ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF VEGETABLE AND FRUIT BY-PRODUCTS FROM THE MEKONG DELTA AND USING MANGOSTEEN PEEL EXTRACT FOR WHITE SHRIMP COLD STORAGE Tóm tắt   PDF
Phan Thi Anh Dao, Do Thi Bich Huyen
 
T. 19, S. 4 (2014) SO SÁNH HIỆU QUẢ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI AXÍT MỎ Ở CÁC HỆ THỐNG LÀM TRONG NƯỚC BẰNG THỰC VẬT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Khắc Uẩn
 
T. 22, S. 4 (2017) STUDY ON NMR SPECTRA OF SOME SECONDARY AMINES SYNTHESIZED FROM VANILLIN Tóm tắt   PDF
Duong Quoc Hoan
 
T. 22, S. 3 (2017) TÁCH LOẠI Pb(II), Zn(II), Cu(II) TRONG NƯỚC THẢI CỦA XƯỞNG TUYỂN KHOÁNG Ở HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN BẰNG ĐÁ ONG BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Thị Hoa
 
T. 22, S. 1 (2017) TÍNH CHẤT GIẢ ĐIỆN DUNG CỦA MÀNG OXIT HỖN HỢP Mn-Fe TỔNG HỢP THEO PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Tiến Khí, Mạc Đình Thiết
 
T. 21, S. 1 (2016) TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT CÁC THÀNH PHẦN TOCOPHEROL VÀ γ-ORYZANOL TRONG CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG Tóm tắt   PDF
Phạm Cảnh Em, Nguyễn Thị Kim Mơ, Lê Thị Tường Vi, Nguyễn Trọng Tuân
 
T. 22, S. 1 (2017) TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TÁCH CAFEIN TỪ LÁ CHÈ XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ CHỌN LỌC Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hằng, Vũ Đình Ngọ, Quách Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Đức Tuân, Đàm Thị Thanh Hương
 
T. 21, S. 2 (2016) TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NHẢ HẤP THỤ CỦA FENOBUCARB TỪ ĐẤT VÀO NƯỚC DƯỚI ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI CỦA CÁC BON HỮU CƠ HÒA TAN, CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀ NATRI OXALAT Tóm tắt   PDF
Trịnh Thu Hà, Đặng Thị Mai, W. Strowble Bjarne, Lê Trường Giang
 
T. 22, S. 2 (2017) TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT PPCP TRÊN HỆ THỐNG SẮC KÝ LC/QQQ Tóm tắt   PDF
Ngô Huy Thành, Văn Diệu Anh, Huỳnh Trung Hải, Norihide Nakada
 
T. 21, S. 2 (2016) TỒNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA EUROPI (III) VỚI BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 2,2’ – DIPYRIDIN N,N’ – DIOXIT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hà, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Lê Hữu Trung, Nguyễn Thanh Nhàn
 
226 - 250 trong số 385 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224