Chi tiết về Tác giả

Đức Thảo, Vũ

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN TRẤU ĐỂ XỬ LÝ DẦU MỠ, COD VÀ CHẤT MÀU TRONG NƯỚC THẢI
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN BÃ CÀ PHÊ ĐỂ XỬ LÝ MÀU VÀ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224