Chi tiết về Tác giả

Lê Hùng, Trịnh

 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CANXI ĐẾN PHẢN ỨNG TẠO MAGIE AMONI PHOTPHAT (MAP)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  SỬ DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN ANAMMOX TRONG SINH KHỐI CỦA HỆ THỐNG LÀM GIÀU ANAMMOX TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU DA GIẦY, BỘ CÔNG THƯƠNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  XỬ LÝ MÀU THUỐC NHUỘM DƯ TRONG NƯỚC THẢI NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON HÓA
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224