Chi tiết về Tác giả

Tiến Đạt, Nguyễn

 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU SẢ CHANH CYMBOPOGON CITRATUS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN PHA RẮN NỀN MẪU (MATRIX SOLID PHASE DISPERSION - MSPD) ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG TRÀ BẰNG KỸ THUẬT LC-MS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
  ĐỊNH LƯỢNG CURCUMINOID TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224