Chi tiết về Tác giả

Minh Quý, Nguyễn

 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT THỦY NGÂN SAU KHI LÀM GIÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT PHA RẮN DÙNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM PHA TĨNH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  SỬ DỤNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM GIÀU VÀ XÁC ĐỊNH CHÌ TRONG MẪU THỰC PHẨM Ở KHU VỰC LÂM THAO – PHÚ THỌ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU SẢ CHANH CYMBOPOGON CITRATUS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHÌ TRÊN VỎ TRẤU BIẾN TÍNH BẰNG DITHIZON THEO PHƯƠNG PHÁP TĨNH
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224