Chi tiết về Tác giả

Hải Đăng, Nguyễn

 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU SẢ CHANH CYMBOPOGON CITRATUS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH TINH DẦU SẢ CHANH 20 KG/MẺ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT TINH DẦU SẢ CHANH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC, THĂM DÒ KHẲ NĂNG CHỐNG UNG THƯ CỦA TINH DẦU SẢ CHANH TRỒNG TẠI XÃ SƠN HÙNG – HUYỆN THANH SƠN- TỈNH PHÚ THỌ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
  ĐỊNH LƯỢNG CURCUMINOID TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224