Chi tiết về Tác giả

Ngọc Hà, NgôTạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224