Chi tiết về Tác giả

Viết Kim Ba, LêTạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224