Chi tiết về Tác giả

Ngọc Định, Đặng

 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM VẬT LIỆU CHIẾT PHA RẮN KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP F-AAS ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CRÔM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT THỦY NGÂN SAU KHI LÀM GIÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT PHA RẮN DÙNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM PHA TĨNH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  SỬ DỤNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM GIÀU VÀ XÁC ĐỊNH CHÌ TRONG MẪU THỰC PHẨM Ở KHU VỰC LÂM THAO – PHÚ THỌ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFIXIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHÌ TRÊN VỎ TRẤU BIẾN TÍNH BẰNG DITHIZON THEO PHƯƠNG PHÁP TĨNH
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224