Chi tiết về Tác giả

Hồng Thanh Quang, Đặng

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ PHỐTPHO P-32 ĐỂ SẢN XUẤT TẤM ÁP CHỮA CÁC BỆNH U MÁU, SẸO LỒI, DUNG DỊCH UỐNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU DI CĂN UNG THƯ XƯƠNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224