Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU ỨNG ỨC CHẾ CỦA DỊCH CHIẾT CÂY SIM ĐẾN ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG MÔI TRƯỜNG H2SO4 0.5M

Võ An Quân, Đào Bích Thủy, Phạm Thị Lý, Phạm Thị Hà, Phùng Minh Lượng, Nguyễn Văn Tuấn, Lý Quốc Cường, Lê Xuân Quế

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224