Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHẤT CHẸN BETA TRONG NƯỚC TIỂU SỬ DỤNG KỸ THUẬT LC/MS/MS

Nguyễn Hồng Khánh, Phạm Tuấn Linh, Phan Tiến Hưng, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Thị Thảo, Từ Bình Minh

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224